پرسش
Disclaimer: We are not liable for any financial loss, lost data, missed customers, loss of search engine rankings, undelivered email or any other damages that you may incur due to the expiration of vakil365.com. For further information please refer to ...
0
PortalNet Domain 1 ماه 0 پاسخ ها 54 نمایش 0

پرسش
باسلام اینجانب قصد دارم مهریه را14سکه طلا عندالمطالبه قراردهم وبه عنوان شرط ضمن عقد نیز تعهد به خرید یک اپارتمان 50متری در منطقه 14 تهران ظرف دوسال رابدهم.. ایا این قابل ثبت است ودرصورت صحیح بودن ایا اون شرط مثل ...
0
1280403901 1 ماه 0 پاسخ ها 50 نمایش 0