باسلام اینجانب قصد دارم مهریه را14سکه طلا عندالمطالبه قراردهم وبه …

پرسش

باسلام اینجانب قصد دارم مهریه را14سکه طلا عندالمطالبه قراردهم وبه عنوان شرط ضمن عقد نیز تعهد به خرید یک اپارتمان 50متری در منطقه 14 تهران ظرف دوسال رابدهم.. ایا این قابل ثبت است ودرصورت صحیح بودن ایا اون شرط مثل 14سکه ضمانت اجرایی قوی مثل توقیف اموال و… رادارد یاخیر

ممنون

1 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید