با سلام.آیا زنی که دست به خودکشی زده صلاحیت نگهداری …

پرسش

با سلام.آیا زنی که دست به خودکشی زده صلاحیت نگهداری فرزند را دارد یا خیر.فرزند دختر 7 ساله.

5 ماه 64 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید