با سلام.آیا زنی که دست به خودکشی زده صلاحیت نگهداری …

پرسش

با سلام.آیا زنی که دست به خودکشی زده صلاحیت نگهداری فرزند را دارد یا خیر.فرزند دختر 7 ساله.

3 ماه 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید