سلام حكم نهابيي پرونده طلاق من صادر شده و در انتهاي …

پرسش

سلام

حكم نهابيي پرونده طلاق من صادر شده و در انتهاي متن ابلاغيه اين جمله رو نوشته

مشاراليها مالك نصف مهريه است و از مهريه مورد مالكيت خود تعداد مورد مالكيت خود را در قبال طلاق بذل كرده است

من تا الان حدود ٤٠ سكه پرداخت كردم .

سوال:

ايا تمام سكه بذل شده. يعني سكه هايي كه تا الان پرداخت كردم پس گرفته ميشه؟.

يا اينكه فقط سكه هاي باقيمانده بذل شده؟

4 ماه 89 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید