سلام زني ٣٢ ساله هستم با دو كودك يك پسر٤ …

پرسش

سلام زني ٣٢ ساله هستم با دو كودك يك پسر٤ ساله و يك دختر ١ ساله ،٧سال هست كه ازدواج كردم و ٧سال كتك خوردم، بخاطر بچه هام سوختم و ساختم الان شوهرم اصرار به طلاق داره و مي خواد پسرم رو ببره و مي گه يك بچه مال تو يكي مال من ،من بايد چيكار كنم؟من نمي تونم دور از پسرم باشم بچه ها هم نمي تونن آيا شوهرم مي تونه از نظر قانوني پسرم رو پيش خودش ببره؟

5 ماه 99 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید