پرسش
سلام،خسته نباشید،من یه واحدمسکن مهرداشتم که هنوزسندش ازطرف اداره مسکن نیومده،من اون روقولنامه کردم وفروختم،اقساط خونه به نام من هست وضامن هم ازطرف منه،حالایه نفرسوم خونه روخریده که اقساط روپرداخت نمی کنه،بانک هم حاضرنیست که ضامن روعوض کنه،حالابایدچیکارکرد؟
0
hossein_darabi83 1 ماه 0 پاسخ ها 22 نمایش 0

پرسش
سلام وقت بخیر،قراروثیقه در دادسراصادر شده،متهم چون دسرسی ب وثیقه نداشته بازداشت شده بعد صدور کیفرخواست،کیفری ۲حکم صادر کرده ک نسبت ب حکم اعتراض شده ولی ثبت شعبه تجدید نظر نشده الان برای گذاشتن وثیقه کجاباید مراجعه کرد؟؟؟  
0
صالحه 1 ماه 0 پاسخ ها 18 نمایش 0

پرسش
باسلام دوروزپیش پسرم درصورتیکه دستوپاش وخونی بودراپیدامیکنندوپلیس به صحنه می ایددرگذغرش پلیس پسرم اعلام کرده باکسی درگیرنشدم وکسی اورانزده ونمیداندچرااینجاافتاده شاهدی میگویندقبل ازامدن پلیس گفته باخوانواده درگیرشده العان درای سی بو هست وقسمت چپ بدن دست پا شکسته وخصارات زیادی ...
0
09199113296 1 ماه 0 پاسخ ها 11 نمایش 0