آیا کسی چک را از طرفی دریافت کند …

پرسش

سلام آیا کسی چک را از طرفی دریافت کند و آنرا در بانک نقد نماید آیا در صورت عدم بازپرداخت وجه جک به طرف مسیول میباشد

11 ماه 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید