اسم این فرد فروشنده در سند مادر نیست …

پرسش

سلام.ما به علت کم بودن بودجه مالی در حال خرید خانه به صورت وکالت محضری هستیم که سند مادر هم دارد اما چند بار خرید و فروش شده و( اسم این فرد فروشنده در سند مادر نیست اما در لیست خرید و فروشی که از وکالتخانه اورده هست). میخواستم نکاتی که ما باید به ان دقت داشته باشیم یا در وکالتنامه بهتر است که ذکر شود را بگویید

1 سال 174 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید