اگر فردی دچار صانحه شده باشه …

پرسش

با سلام اگر فردی دچار صانحه شده باشه قبل از تاریخ دادگاه نفقه معوقه..  و وضع مالی خوبی نداشته باشد برای پرداخت نفقه معوقه و طول درمان داشته باشه شخص تا بهبود پیدا کند… ایا نفقه را بعد از بهبودی به صورت اقصاد پرداخت میکنه یا قاضی تحت فشار قرار میده تا بلافاصله پرداخت کنه  منتظر پاسخ شما هستم ممنون یاحق

2 سال 239 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید