اگر یک مرد جلوی چشم بچه هایش به زنش کتک …

پرسش

اگر یک مرد جلوی چشم بچه هایش به زنش کتک بزند واجازه خروج زن از خانه ندهد و زن نتواند به پزشکی قانونی مراجعه کندوشکایت کند شهادت فرزندان برای اثبات شکایت ازمرد ودست بزن داشتن او کافی است؟

4 ماه 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید