اگه از طرف کلانتری در بیمارستان اعصاب بستری …

پرسش

اگه از طرف کلانتری در بیمارستان اعصاب بستری بشم ، سابقه دار محسوب میشم؟

7 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید