ایا انتقال سرقفلی باعقد بیع صحیح است ؟چرا؟

پرسش

ایا انتقال سرقفلی باعقد بیع صحیح است ؟چرا؟

12 ماه 90 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام.اگر صاحب سر قفلی در سند خود حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند آن را منتقل کند

پاسخی ارسال کنید