ایا با وجود اینکه من چیزی بنامم نیست و جدا …

پرسش

ایا با وجود اینکه من چیزی بنامم نیست و جدا اینکه ما هنوز پنج ماه میشه که عقد کردیم و اینکه متوجه شدم خانمم بایک مردی ارتباط تلفنی داره و اینکه ایشون باکره هم نبودند و حالا تقاضای مهریه کردن میخام بدونم زندانی داره یا قسط بندی میتوان کرد و میتونه هم مهر بخاد هم طلاق؟

1 سال 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید