ایا میشود شکایتی که انجام شده شاکی را عوض کرد …

پرسش

ایا میشود شکایتی که انجام شده شاکی را عوض کرد یعنی شکایت کننده کسی دیگه باشه

8 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید