باسلام حدود ۶ ماهه عقد کردم با شوهرم ولی …

پرسش

باسلام
حدود ۶ ماهه عقد کردم با شوهرم ولی به دلایلی تصمیم به طلاق گرفتیم
ما نزدیکی داشتیم و خیلی میترسم خونوادم بفهمن نزدیکی داشتیم از طرفی هم میگن دادگاه حتما میفرسته واسه پزشک قانونی.
خواستم بدونم اگه هردومون بگیم نزدیکی نداشتیم و مهریم رو ببخشم باز هم منو میفرستن پزشک قانونی؟
تروخدا خیلی واضح بگید خیلی گیج شدم

1 سال 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید