باسلام: در حدود یکسال و سه ماه قبل برای شخصی …

پرسش

باسلام:
در حدود یکسال و سه ماه قبل برای شخصی وامی را ضمانت نمودم. وام گیرنده برادره شخصه صاحب حساب می باشد .این در حالی ست که ایشان خود را شخص صاحب حساب معرفی نموده است . البته چک و امضا و مدارک برادرش کاملا قانونی می باشد . از دو نفر ضامن یکیشون هم پدرشه که یک سال پیش فوت کرده است .. وام گیرنده به دفعات فراوان هر جا نشسته گفته که من نصف وام را گرفتم و یا من مدرک حکم حقوقی پدرش را جعل کردم یعنی تهمت زده بدون یچ مدرکی . الان می خاستم بدونم حکم تهمت زدن چیه؟ و چون الان از طرف بانک بعلت ندادن اقساط پرونده به پاسگاه و توقیف اموال ضامن و وام گیرنده رسیده چکار باید بکنم ؟

1 سال 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید