باسلام من زمینی بایکی شراکتی دارم حالا اون طرف سه دنگ …

پرسش

باسلام
من زمینی بایکی شراکتی دارم حالا اون طرف سه دنگ سهم خودش روبه خانومش داده حالا چون کارشناس بیاد وسندبزنه میگه هزینه داره نمیتونم بدم
راه حل دیگه ای وجود داره تابتونه سه دنگ خودش رو به نام خانومش بزنه!!

11 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید