باسلام اینجانب قصد دارم مهریه را۱۴سکه طلا عندالمطالبه قراردهم وبه …

پرسش

باسلام اینجانب قصد دارم مهریه را۱۴سکه طلا عندالمطالبه قراردهم وبه عنوان شرط ضمن عقد نیز تعهد به خرید یک اپارتمان ۵۰متری در منطقه ۱۴ تهران ظرف دوسال رابدهم.. ایا این قابل ثبت است ودرصورت صحیح بودن ایا اون شرط مثل ۱۴سکه ضمانت اجرایی قوی مثل توقیف اموال و… رادارد یاخیر

ممنون

6 ماه 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید