باسلام خدمت شما بنده در جای مشغول هستم و در کار …

پرسش

باسلام خدمت شما

بنده در جای مشغول هستم و در کار با اره فلکه ای انگشت شصتم قط شد و پیوند زدن .ولی اینجا بیمه نکرده منو و میخوام شکایت کنم

4 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید