باسلام.دادگاه برای بنده 25عدد سکه به عنوان پیش پرداخت صادر …

پرسش

باسلام.دادگاه برای بنده 25عدد سکه به عنوان پیش پرداخت صادر کردند.بعد از تجدید نظر شد 15عدد که این مقدار رانیز نمیتوانم پرداخت کنم .تعدیل زدم میخواستم بدانم تا چه حد پایین می آید.درضمن بنده از زوجه مبالقی طلبکارم که مقداریش رو دادگاه از اول مهریه کسر کرده آیا میشود کاری کرد که بقیه طلب را از اول مهریه کسر کرد.باتشکر

5 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید