باسلام.دادگاه برای بنده ۲۵عدد سکه به عنوان پیش پرداخت صادر …

پرسش

باسلام.دادگاه برای بنده ۲۵عدد سکه به عنوان پیش پرداخت صادر کردند.بعد از تجدید نظر شد ۱۵عدد که این مقدار رانیز نمیتوانم پرداخت کنم .تعدیل زدم میخواستم بدانم تا چه حد پایین می آید.درضمن بنده از زوجه مبالقی طلبکارم که مقداریش رو دادگاه از اول مهریه کسر کرده آیا میشود کاری کرد که بقیه طلب را از اول مهریه کسر کرد.باتشکر

8 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید