باسلام در یک شرکت مواد غذایی کارمیکردم به جرم سرقت …

پرسش

باسلام در یک شرکت مواد غذایی کارمیکردم به جرم سرقت از ۷نفر شکایت شده ۴نفر اعتراف به چگونگی جرم انجام شده کردیم قبل از حکم رای رضایت شاکی گرفتیم رای صادر شده ۳نفر یکسال حبس ۵۰ضربه شلاق با مبلغ اعلام شده نفری ۳۲میلیون جریمه مالباخته ۴نفر دوماه حبس بیست ضربه شلاق ..آیا در اعتراض به حکم میشود دو ماه حبس بیست شلاق را تبدیل به جریمه یا تعلیق تبدیل کرد ..راهنمایی در متن اعتراض تجدید نظر میخوام ممنون با تشکر

1 سال 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید