باسلام دوروزپیش پسرم درصورتیکه دستوپاش وخونی بودراپیدامیکنندوپلیس به صحنه می …

پرسش

باسلام دوروزپیش پسرم درصورتیکه دستوپاش وخونی بودراپیدامیکنندوپلیس به صحنه می ایددرگذغرش پلیس پسرم اعلام کرده باکسی درگیرنشدم وکسی اورانزده ونمیداندچرااینجاافتاده شاهدی میگویندقبل ازامدن پلیس گفته باخوانواده درگیرشده العان درای سی بو هست وقسمت چپ بدن دست پا شکسته وخصارات زیادی خورده احتمال صدرصد تصادف کرده چون هنوزم میگه نمیدونم چجوری این بلا سرم اومده باید چکارکنم برای خسارت وچه دادخواستی بنویسم

ممنون از لطف شما

2 سال 209 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید