باسلام.مبلغ ۴میلیون تومان بعنوان قرض ده روزه بکسی دادم که …

پرسش

باسلام.مبلغ ۴میلیون تومان بعنوان قرض ده روزه بکسی دادم که نداد و الان روی چکش اقام نمودم .تا جایی که دادگاه حکم جلب داد. و الان درخواست اعسار زده و دو نفر شاهده دروغی که یکی خانمشه و دیگری هم وجود نداره امضا دادن که نداره پول االان.می خواستم بدونم قاضی درخواست اعسار را قبول میکنه؟

1 سال 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید