باسلام من از شخصی چک داشتم وبه دادگاه رفتیم …

پرسش

باسلام من از شخصی چک داشتم وبه دادگاه رفتیم در جلسه اول با توافق هردو صورتجلسه ای تنظیم شد که در دو تاریخ معین شده پول عودت بده واین صورتجلسه نسخه ای به هردو ما داده شد ولی روی تاریخ اول هی امروز فردا میکنه لطفا راهنمایی کنید با کمال تشکر وقدردانی

11 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید