باسلام واحترام من ملکی را مشارکت درساخت گرفتم که طبق قرارداد …

پرسش

باسلام واحترام

من ملکی را مشارکت درساخت گرفتم که طبق قرارداد پولی را برای اجاره منزل به صاحب ملک دادم برای این مدت ساخت اجاره کند .وقرار شد که سه دانگ را بنام سازنده ثبت کند. وحدوداً ۸ماه است که ملک موردنظراماده تحویل است .

۱- عدم پرداخت مبلغ ودیعه بهسازنده

۲- عدم زدن سه دانگ ملک بنام من

۳- عدم تحویل ساختمان توسط مالک

راهنمایی بفرمایید چککر باید بکنم. چون از دوستان هستند نمی توانم شکایت بکنم. و۳نفراز ا هم شاهد قرارداد دارم .

11 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید