باسلام وعرض احترام بنده بابت استخدام دریک شرکت سفته داده ام …

پرسش

باسلام وعرض احترام

بنده بابت استخدام دریک شرکت سفته داده ام متاسفانه چه درقرارداد یا جای دیگری قید نشده که سفته های من بابت حسن انجام کار بوده وشاهدی هم ندارم الان کارفرماتمام حق وحقوق من را نداده مثل بیمه اضافه کاری عیدی ساعت کاری عادی .بنده هیچ گونه اموالی به اسم خود ندارم .آیا کارفرما می تواند حقوق من را نداده وسفته هارابه اجرابگذارد دراین شرکت کسانی دیگر نیزاین مثل بنده هستند من بایدچیکار کنم  ممنون

 

1 سال 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید