باسلام و خسته نباشید. همسرمن در محل کار از ارتفاع پرت …

پرسش

باسلام و خسته نباشید.
همسرمن در محل کار از ارتفاع پرت شده و ۲ مهره کمرش شکستگی پیدا کرده. مراحل انجام شکایت و پیگیری طول درمان و گرفتن دیه چیه؟

1 ماه 11 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید