باسلام و خسته نباشيد. همسرمن در محل كار از ارتفاع پرت …

پرسش

باسلام و خسته نباشيد.
همسرمن در محل كار از ارتفاع پرت شده و 2 مهره كمرش شكستگي پيدا كرده. مراحل انجام شكايت و پيگيري طول درمان و گرفتن ديه چيه؟

4 ماه 34 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید