باسلام و عرض ادب و احترام ویژه محضر شما خسته شده …

پرسش

باسلام و عرض ادب و احترام ویژه محضر شما
خسته شده ام از نحوه عملکرد دیوان و دستگاههای اجرایی. راه چاره چیست؟
درسال ۱۳۹۵رأی دیوان(مطابق خواسته ام) برایم صادر شد با تمام اسناد و مدارک قانونی که داشتم.
به رأی صادره از دیوان توسط دستگاه اجرایی اعتراض شد.
دلایل اعتراض بشکلی نبود که هویت ماهوی،قانونی و شرعی رأی نقض شود نهایتا به نفع بنده تأیید شد.
توسط اجرای احکام دیوان عدالت به دستگاه اجرایی ابلاغ شد…. چندین باز بصورت قانونی پیرو و اخطار…دستگاه رأی را اجرا نمیکند…تمکین نداردو بلبل زبانی کرده و ۱۴سال است باعث تضییع حقوق من شده…
شکایت اجرا کرده ام …استنکاف انها احراز شده دیوان اقدامی نمیکند.
دستگاه ساز خود را میزند که اجرا نمیکنم و دیوان هم میگوید درحال پیگیری سریع هستیم
هیچ نتیجه ای عایدم نشده با دفتر رهبری و رئیس دیوان مکاتبه و صحبت شده هنوز نتیجه‌ای دربر نداشته، خسته شدم چه باید بکنم .

8 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید