باعرض سلام و احترام درفروردین ماه سال ۱۳۹۷ یک دستگاه خودرو …

پرسش

باعرض سلام و احترام
درفروردین ماه سال ۱۳۹۷ یک دستگاه خودرو mvmاز نمایندگی مدیران خودرو خریداری نمودم .قرار براین بود که خودروی ذکر شده را در مدت ۱۰ روز کاری تحویل نمایند اما به دلیل تغییر نرخ و شرایط موجود اقتصادی وپیگیری های مکرر اینجانب تا به امروز که در تیرماه سال ۹۷ هستیم از تحویل خودرو سرباز زده اند.
نحوه ای پیگیری و وصول مطالبات این جانب را توضیح لطفا دهید.
با تشکر

1 سال 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید