باعرض سلام و ادب و خسته نباشید .ما یک دستگاه …

پرسش

باعرض سلام و ادب و خسته نباشید .ما یک دستگاه رول سفره گرفته ایم به مبلغ ۱۸ میلیون که مبلغ۸ میلیون نقد و مابقی بصورت اقساطی .ایشان گفته باگارنتی ولی نه گارانتی دارد و نه چیز دیگر و دستگاه هیچ اسم و رسمی ندارد و شبیه کهنه میباشد ایشان گرانفروشی کرده ماقبل خرید از او فیلم دستگاه را خواستیم واو یه دستگاه دیگه با مشخصات ظاهری دیگری و باتجهیزات دیگر به ما نشان داد او تامین مواد اولیه رو تضمین کرده ما در تاریخ ۹۷/۲/۲۹۵ میلیون تومان بابت مواد اولیه دادیم ولی هیچ موادی نیاورده و ماهیچ سودی نمیتوانیم از این دستگاه ببریم دستگاه نه اسم دارد ونه فاکتور و نه صورتحساب .ان پولی راکه مابابت مواد داده ایم را نزد خود نگه داشته تا هر وقت مواد گران شد سود کند خیلی ممنون میشم مارا راهنمایی کنید

8 ماه 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید