باعرض سلام و خسته نباشید بنده کارمند قراردادی تبصره۳که جدیدا۵شده …

پرسش

باعرض سلام و خسته نباشید بنده کارمند قراردادی تبصره۳که جدیدا۵شده میباشم با۶سال سابقه کاری جدیدا در آزمون استخدامی سال ۹۳قبول شده ام اماگزینش شهرستان مورد نظر بنده به علت چند مشکل کاری از قبیل سرپیچی از دستور مافوق ویا غیبت از محل کار (که تعجیل در خروج بوده ) و به علت اینکه حرف زور میزنند و من جواب آنها را میدهم و بسیاری مسائل حاشیه ای دیگر تبدیل وضعیت به پیمانی من را تاکنون که سال۹۷است نگه داشته اند میخواستم بدونم تاکی میتونن بنده رو سر بدوونن و تکلیف بنده رو روشن نکنن

1 سال 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید