با تجویز پزشک اکسی کدون و سپس بوپرنو رفین برای …

پرسش

با تجویز پزشک اکسی کدون و سپس بوپرنو رفین برای درمان التهاب مفاصلم می خورم حضانت فرزند ۴ ساله ی پسرم به همسرم می رسد؟

11 ماه 87 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید