با سلام آیا سامانه استعلام ازدواج وطلاق راه ا ندازی نشده …

پرسش

با سلام

آیا سامانه استعلام ازدواج وطلاق راه ا ندازی نشده است؟

اگر نشده باید خواستگار خودشون گواهی بگیرند؟

2 هفته 4 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید