با سلام اگر شركتي با گرفتن مبلغي پول در صدد استفاده …

پرسش

با سلام

اگر شركتي با گرفتن مبلغي پول در صدد استفاده ي شراكتي از ان پول در بورس كند و با سود مشخص در پايان سال پول را برگرداند ايا اين كار از لحاظ قانوني مشكل دارد يا نه

4 ماه 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید