با سلام اگر شرکتی با گرفتن مبلغی پول در صدد استفاده …

پرسش

با سلام

اگر شرکتی با گرفتن مبلغی پول در صدد استفاده ی شراکتی از ان پول در بورس کند و با سود مشخص در پایان سال پول را برگرداند ایا این کار از لحاظ قانونی مشکل دارد یا نه

11 ماه 46 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید