با سلام برگه انحصار وراثت که پدرم سال ۵۸ گرفته بودن …

پرسش

با سلام

برگه انحصار وراثت که پدرم سال ۵۸ گرفته بودن مفقود شده برای گرفتن مجدد گواهی به کدوم سازمان مراجعه کنن
قابل ذکر است ایشون تک فرزند هستن

10 ماه 25 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید