با سلام برگه انحصار وراثت که پدرم سال ۵۸ گرفته بودن …

پرسش

با سلام

برگه انحصار وراثت که پدرم سال ۵۸ گرفته بودن مفقود شده برای گرفتن مجدد گواهی به کدوم سازمان مراجعه کنن
قابل ذکر است ایشون تک فرزند هستن

8 ماه 18 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید