با سلام ماشینی را معامله کرده ام و حالا به صاحب …

پرسش

با سلام

ماشینی را معامله کرده ام و حالا به صاحب اصلی سند دسترسی ندارم روال سند زدن به چه صورت میباشد؟

2 ماه 16 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید