با سلام ماشینی را معامله کرده ام و حالا به صاحب …

پرسش

با سلام

ماشینی را معامله کرده ام و حالا به صاحب اصلی سند دسترسی ندارم روال سند زدن به چه صورت میباشد؟

10 ماه 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید