با سلام ماشینی را معامله کرده ام و حالا به صاحب …

پرسش

با سلام

ماشینی را معامله کرده ام و حالا به صاحب اصلی سند دسترسی ندارم روال سند زدن به چه صورت میباشد؟

6 ماه 38 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید