با سلام من سابقه ی یه ازدواج ناموفق دارم و از …

پرسش

با سلام

من سابقه ی یه ازدواج ناموفق دارم و از هم جدا شدیم و یه پسر داریم ک دادگاه  اون رو تا سن هفت سال ب من داده ولی همسرم اون رو برده پیش خودش و نگه داشته و ب زور پکچند ماه یکبار با جنگ و دعوا ب زور دو سه روز میاره پیشم و میبره و سر این موضوع همیشه بحث داریم .  من ازدواج مجدد کردم ولی همسر سابقم در جریان ازدواج دومم نیست

از چه طریق میتونم پیگیری کنم و فرزندم رو پیش خودم نگه دارم؟

10 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید