با سلام من یک زمین به متراژ ۲۰۰ متر خریداری کردم …

پرسش

با سلام

من یک زمین به متراژ ۲۰۰ متر خریداری کردم (حدود ۸ سال قبل)

سند دفترچه ای داشت و طبق قانون جهت انتقال به اداره ثبت مراجعه و آن را در زمان انتقال به سند تک برگ تبدیل نموده در آن زمان مجدد زمین اندازه گیری شد و متراژ در سند جدید ۲۰۰ متر ثبت گردد حال بعد از ۸ سال می گویند متراژ این کوچه عوض شده و متراژ شما ۱۵۰ متر می باشد آیا این کار شهرداری قانونی است و ۵۰ متر زمین من تکلیفش چیست

1 سال 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید