با سلام یک فقره چک به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال برگشت خورده …

پرسش

با سلام
یک فقره چک به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال برگشت خورده و تاریخ سر رسید آن ۹۴ بوده است تا امروز چقدر هزینه تاخیر و تادیه آن خواهد بود و اگر امکان دارد روش محاسبه و فرمول آن را برای من بفرستید سپاسگزارم

2 ماه 9 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید