با سلام یک فقره چک به مبلغ 6500000 ریال برگشت خورده …

پرسش

با سلام
یک فقره چک به مبلغ 6500000 ریال برگشت خورده و تاریخ سر رسید آن 94 بوده است تا امروز چقدر هزینه تاخیر و تادیه آن خواهد بود و اگر امکان دارد روش محاسبه و فرمول آن را برای من بفرستید سپاسگزارم

5 ماه 22 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید