با سلام ،من ملکی خریداری کردم که بنگاه دار سن …

پرسش

با سلام ،من ملکی خریداری کردم که بنگاه دار سن ساختمان رو ۸سال عنوان کردن ولی الان بعد امضا سند و دیدن پایانکار معلوم شد که سن ملک ۱۲سال میباشد ،،این درحالی که هیچ مدرکی نداریم که بنگاه گفته ۸سال ،وفقط زبانا بیان کردن ،حالا چطور اقدام کنیم

8 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید