با سلام ، میخواستم بدونم اگر کسی جعبه ی گوشی …

پرسش

با سلام ، میخواستم بدونم اگر کسی جعبه ی گوشی رو نداشته باشه و فقط فاکتور خرید رو داشته باشه میتونه از کسی که گوشی و جعبه ی گوشی رو با هم داره شکایت کنه و ادعای مالکیت گوشی رو فقط بر اساس داشتن فاکتور خرید گوشی داشته باشن ؟

3 ماه 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید