با سلام.آیا زنی که دست به خودکشی زده صلاحیت نگهداری …

پرسش

با سلام.آیا زنی که دست به خودکشی زده صلاحیت نگهداری فرزند را دارد یا خیر.فرزند دختر ۷ ساله.

12 ماه 141 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید