با سلام.آیا زنی که دست به خودکشی زده صلاحیت نگهداری …

پرسش

با سلام.آیا زنی که دست به خودکشی زده صلاحیت نگهداری فرزند را دارد یا خیر.فرزند دختر ۷ ساله.

7 ماه 82 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید