با سلام-آیا هر فردی که دارای مغازه بر خیابان مسکونی …

پرسش

با سلام-آیا هر فردی که دارای مغازه بر خیابان مسکونی است میتواندآن را به هر صنفی اجاره بدهد.همسایه بغلی ما مغازه خود را به یک کارواشی اجاره داده است وسر وصدای زیاد آن موجب ازار واذیت ما شده است .راهکارقانونی چیست لطفا راهنمایی بفرمایید.

10 ماه 46 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید