با سلام اخیرا فردی به من فحاشی کرده و من …

پرسش

با سلام اخیرا فردی به من فحاشی کرده و من برای اثبات جرم آن از وی فیلم گرفته ام اگر فیلم را به دادگاه ارائه بدهم ممکن است فرد به علت اینکه بدون اگاهی او از وی فیلم برداری شده شکایت کند و همه چیز بر علیه من شود؟

3 ماه 25 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید