با سلام.از کجا میتونم بفهمم که زنم تامین خواسته کرده …

پرسش

با سلام.از کجا میتونم بفهمم که زنم تامین خواسته کرده و پول رهن خونه را توقیف کرده؟

8 ماه 26 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید