با سلام.اینجانب آپارتمانی را چهار ماه پیش در بنگاه و …

پرسش

با سلام.اینجانب آپارتمانی را چهار ماه پیش در بنگاه و با کد رهگیری از آقای شجاعی قولنامه کردم،فروشنده هم سال۹۱ آپارتمان را از سازنده آقای رضایی با قولنامه تایپی و در بنگاه و کد رهگیری خریده و پنج سال ساکن بوده اما بدلیل اینکه مبلغ جزیی را پرداخت نکرده بوده سند بنام وی نشده بوده و پس از پرداخت بدهی اش وکالت بلاعزل گرفته  و ملک را بنام اینجانب سند زده است. حال شخص سومی که دارای سابقه جعل چک میباشد، کاغذی دستنوشته را به من نشان داده که فقط دارای امضای خودش و سازنده بنا آقای رضایی و فاقد اثر انگشت و حتی شاهد است،مبنی بر قولنامه بنا در سال ۹۵٫با توجه به این که من قولنامه تایپی بنگاهی و کد رهگیری دارم و سند محضری بنام اینجانب است، دستنوشته مذکور قانونا معتبر است یا نه؟

1 سال 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید