با سلام اینجانب حدود ده سال پیش پدر و دو …

پرسش

با سلام اینجانب حدود ده سال پیش پدر و دو سال پیش مادرم را از دست داده ام و دو خواهر و دو برادر هستیم و من با آنها مشکل دارم چگونه و از چه طریقی میتوانم اموال و داراییهای پدر و مادر خود را مشخص کنم و پیگیری نمایم؟

1 سال 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید