با سلام .با توجه به اینکه قرارداد مضاربه کار و …

پرسش

با سلام .با توجه به اینکه قرارداد مضاربه کار و سرمایه داشتم و از طرف مقابل سفته تضمینی داشتم . چون بدهی و اصل سرمایه را تحویل ندادند سفته را برگشت و متهم را بازداشت و زندانی نمودم . حال تکلیف چی میشه آیا با توجه به اینکه متهم پدرشان فوت نموده میتواند درخواست سهم الارث بدهد .

11 ماه 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید