با سلام برادر خانم اینجانب ۵ سال پیش حین کار …

پرسش

با سلام برادر خانم اینجانب ۵ سال پیش حین کار درگذشت و مبلغی بعنوان دیه به وراث پرداخت شد . در آن روز زوجه مرحوم ادعایی مبنی بر اخذ مهریه خود نداشت و با اینکه زبانا درحضور تعدادی شهود که حاضر به شهادت هستند مهریه خود را بخشیده است با توجه به اینکه مبلغ دیه سهم پدر و مادر مرحوم صرف امور خیریه شده است و مبلغی از باقی نمانده کیفیت مطالبه مهریه ازطرف زوجه چگونه است

1 ماه 16 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید