با سلام بنده با ماشینم داخل آژانس کار میکنم و …

پرسش

با سلام بنده با ماشینم داخل آژانس کار میکنم و تمامی مخارج درس دانشگاهم و امورات زندگیم از این طریق میگذرد،چطور میتوان رفع توقیف بابت مهریه را بگیرم؟

8 ماه 26 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید